International Guest House, Nairobi

 

 

International Guest House
Off of Upper Hill Road
Nairobi

Kenya

ph: +254-20-2726966
fax: Skype: joseph.kamau1
alt: +254-725-805701 - Mr. Kamau

Copyright 2010 International Guest House. All rights reserved.

Web Hosting by Turbify

International Guest House
Off of Upper Hill Road
Nairobi

Kenya

ph: +254-20-2726966
fax: Skype: joseph.kamau1
alt: +254-725-805701 - Mr. Kamau